Skip to main content

Dla General Aviation Airbase zrealizowaliśmy inwestycję pełniącą funkcję hangaru samolotów prywatnych.

Zrealizowana w 2021r. inwestycja pełniąca funkcję hangaru na samoloty, powstała na terenie portu lotniczego w Gdańsku im. Lecha Wałęsy.
Wszystkie zlecone prace, zrealizowane zostały z najwyższa starannością oraz zgodnie z bazowym harmonogramem realizacji, co potwierdzają referencje od naszego Klienta

POL-MET jako jedyny wykonawca zaprojektował konstrukcje spełniającą wszystkie kryteria wyznaczone przez Zamawiającego.