Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych to nasza specjalność. Jesteśmy partnerem, któremu warto zaufać.

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji budowlanej – nadzorujemy proces budowy tak, aby powstały obiekt został zrealizowany terminowo, zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną oraz z zachowaniem najwyższych standardów na każdym etapie.


Zobacz, co zyskasz, powierzając nam generalne wykonawstwo hal

Przygotujemy plan inwestycji

Sporządzimy harmonogram wykonywania prac z jasno wyznaczonym terminem końcowym i wskazanymi osobami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy projektu.

Sporządzimy budżet

Będziemy czuwać nad tym, aby prace były realizowane zgodnie z tym, jak zostały zaplanowane wydatki. Zweryfikujemy, czy wybrane przez wykonawcę materiały i technologie są zgodne ze specyfikacją.

Skoordynujemy prace toczące się na placu budowy

Nasi eksperci będą nadzorować prawidłowość ich przebiegu oraz poprawną, bezpieczną organizację – aż po oddanie obiektu do użytku.

Postaw na profesjonalne generalne wykonawstwo hal przemysłowych

Wizualizacja projektu konstrukcji Pol-Met

Jako generalny wykonawca hal przejmujemy pełną odpowiedzialność

Jesteśmy oczami i uszami inwestora na placu budowy i nadzorujemy każdy jej etap.

 • 01 Od weryfikacji projektu wykonawczego inwestycji.
 • 02 Przez organizację pracy i ustalenie kluczowych terminów.
 • 03 Po nadzór nad wszystkimi działaniami wykonawcy i uzyskanie odbioru gotowego obiektu.

Obejrzyj nasze realizacje i przekonaj się, dlaczego warto!

Skontaktuj się, aby ustalić warunki współpracy

Skontaktuj się z nami

Mamy jasne zasady działania Jak wygląda współpraca z POL-MET?

 • Analiza potrzeb

  Przed rozpoczęciem pracy ustalamy z klientem, jaki jest zakres jego oczekiwań technicznych i wizualnych. Dopasowujemy naszą usługę do potrzeb jego biznesu.

 • Szczegółowy harmonogram

  Opracowujemy precyzyjny plan prac wraz z zakresem obowiązków z jasno wyznaczonym terminem finalizacji inwestycji.

 • Współpraca ze specjalistami

  Negocjujemy najlepsze warunki z dostawcami, podejmujemy współpracę z wykwalifikowanymi podwykonawcami, zawierając stosowne umowy.

 • Realizacja kolejnych etapów inwestycji

  Krok po kroku wprowadzamy projekt w życie. Koordynujemy wszelkie działania na placu budowy, dbając by przebiegały terminowo i zgodnie ze standardem.

 • Stały kontakt z inwestorem

  Na bieżąco informujemy inwestora o przebiegu poszczególnych etapów realizacji.

 • Przekazanie obiektu

  Po skończonej budowie przekazujemy obiekt wraz z pełną dokumentacją powykonawczą oraz rozliczeniem inwestycji.