Skip to main content

Dla prywatnego Inwestora zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy budynek handlowo-usługowy w Elizówce.

Zakres prac projektowych jakie zostały zrealizowane był w pełni kompleksowy: począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę, przez opracowanie dokumentacji środowiskowej i wodno-prawnej niezbędnej do uzyskania wszelkich zgód związanych z budową studni na cele bytowe oraz P.POŻ. po projektowanie i wykonanie pozostałych przyłączy oraz wjazdu.

Budynek został wykonany w technologii szkieletowej w całości prefabrykowanej z niewątpliwie wyróżniająca się elewacją.

Wyposażony został w bramy, doki przeładunkowe, system sygnalizacji pożarowej oraz inne zabezpieczenia.

Dziękujemy za współprace i rekomendacje spółki POL_MET jako Projektanta i Generalnego Wykonawcę hal przemysłowych.