POL-MET

Projektowanie i budowa hal stalowych

Projektowanie hali stalowej nakreśla wizje przedsiębiorcy na papierze, następnie ta zostaje należycie przygotowana pod względem technicznym tak aby mogły być wykonane dalsze prace.
Nasza firma oferuje kompleksową realizację tych dwóch procesów, tak by budowa hali stalowej przebiegała bez problemów.

Kompleksowa usługa, w ramach której wykonujemy po kolei wszystkie zadania niezbędne do sprawnej realizacji inwestycji, od opracowania specyfikacji technicznej, przez projektowanie hal stalowych, uzyskiwanie potrzebnych pozwoleń, po samą budowę. W tym scenariuszu obowiązkiem inwestora jest opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, by Pol-Met jako wykonawca, miał pełen obraz oczekiwań stawianych przez obiektem, zarówno funkcjonalnych, wizualnych, jak i kosztowych i terminowych. Wykorzystuje się w tym celu program funkcjonalno-użytkowy obiektu.

Proces realizacji zamówienia dzieli się na dwie fazy:

projektową – podczas której opracowywany jest projekt hali stalowej (obiektu budowlanego) na podstawie posiadanej przez zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej;
wykonawczą – podczas której wykonywane są założone roboty budowlane.

Dlaczego warto powierzyć projektowanie hal stalowych i budowę firmie Pol-Met?

 • Bierzemy na siebie całą odpowiedzialność związaną z organizacją i wykonaniem danego projektu hali stalowej.
 • Dysponujemy niezbędnym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym, by przeprowadzić cały proces w pełnej zgodzie z oczekiwaniami zamawiającego.
 • Proces realizacji inwestycji skraca się, między innymi dlatego, że zamiast dwóch postępowań o udzielenie zamówienia na: dokumentację projektową i wykonanie robót budowlanych, toczy się jedno – łączne.
 • Odpowiedzialność za jakość dokumentacji spoczywa na nas – jako wykonawcy.
Zapytaj eksperta

Krok 1/2

  Nasze realizacje

  Zobacz jak pracujemy

  Zobacz video
  Używamy cookie!

  Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie oraz zgadzasz się z naszą Polityką Cookies.

  OK, zgadzam się