Zleceniodawca: EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
Rok: 2016
Czas trwania inwestycji: 10 m-cy
Powierzchnia: 2400 m2
Liczba osób zaangażowanych w projekt: 30

EDF Ekoserwis Sp. z o.o. zajmuje się produkcją kruszywa i spoiwa do budowy dróg i nasypów oraz dostarcza popiół lotny do produkcji betonu i cementu. Na zlecenie spółki wybudowaliśmy hale magazynowe, w których jest składowany gips z siarczanem wapnia, powstający w wyniku spalania energii, Zlecenie realizowane było dla jednego z największych dostawców energii w Polsce, EDF Polska S.A.

 

Zakres zlecenia:

 • Zaprojektowanie magazynów wraz z całą infrastrukturą.
 • Uzyskanie pozwoleń na budowę.
 • Wykonanie nawierzchni drogowych.
 • Wybudowanie magazynów, położenie posadzki, wykonanie murów oporowych umożliwiających pryzmowanie składowanego materiału.
 • Doprowadzenie przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.
 • Zagospodarowanie terenu.
 • Dostawa i montaż myjni ciśnieniowych.
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wszystkich obiektów.

 

Zastosowane materiały:

 • Konstrukcja stalowa uprzednio zabezpieczona antykorozyjnie systemem farb przeznaczonych do stosowania w środowisku korozyjności C4.
 • Myjka ciśnieniowa do kół i podwozi APRIVA.
 • Bloczki betonowe ADZ.
 • Pale CFA.
 • Membrana dachowa.

 

Inwestycja należała do jednej z trudniejszych w naszej historii, głównie ze względu na konieczność realizacji dwóch projektów jednocześnie. Największym wyzwaniem było opracowanie potrzebnej dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń w bardzo krótkim czasie. Już w trakcie realizacji okazało się, że konieczne jest zastosowanie pali CFA w celu zwiększenia nośności terenu – bez tego realizacja inwestycji mogłaby zakończyć się niepowodzeniem. Biorąc pod uwagę złożoność projektu oraz bardzo krótki termin realizacji, jesteśmy tym bardziej dumni z osiągnięć naszego zespołu.

Skontaktuj się z nami