Dla naszego klienta, Firmy KANDEL realizujemy kolejną inwestycję budowy hali produkcyjnej o powierzchni ponad 5000 m2

Tym razem głównym zakresem naszych prac m.in. jest:

Budynek pełnił będzie funkcję hali produkcyjnej w której przetwarzane będzie szkło oraz magazynu
Ponad wykonana zostanie cześć biurowo-socjalna w technologii prefabrykowanej i tradycyjnej.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kwartał 2022 r.